www.fischbach.sk | info@fischbach.sk
Telefón: +421 220774449Spoločnosť Fischbach GmbH bola založená v roku 1922 Robertom Daaden Fischbach.
O 9 rokov neskôr bola prevádzka presunutá do Neunkirchenu. Po niekoľkách zmenách vo výrobnom programe sa začala v roku 1966 výroba Fischbach Compact - výroba radiálnych ventilátorov s diskovým rotorom.
FISCHBACH sa vždy usiloval vyvíjať nové technológie a inovácie v oblasti ventilátorov a vzduchotechnických jednotiek, ktoré sú navrhnuté podľa požiadavky trhu. Vynikajúce príklady sú napr. Fischbach radiálne ventilátory, axiálne vetilátory a strešné jednotky v úzkom a štandartnom prevedení.

Fischbach agregát:
Fischbach motor s diskovým rotorom, ktorý je výsledkom 30 ročných skúseností.
Tieto diskové motory majú svoje nesporné výhody! Prostredníctvom cielenej
výskumnej a vývojovej práce udávajú krok vo výkonnosti a funkčnosti.


V porovnaní s konvenčnými radiálnymi ventilátormi sú vlastnosti kompaktných ventilátorov od firmy FISCHBACH, týkajúce sa diagramu tlaku a objemu, neobyčajne dobré. Sú výsledkom spojenia bubnového obežného kolesa s dopredu zakrivenými lopatkami a motorom v tvare diskového rotora od firmy FISCHBACH s extra vysokým sklzom.


Prezrite si video Fischbach Agregát, IP65:


Motor v tvare diskového rotora od firmy FISCHBACH sa pri svojom chode prispôsobuje záťaži. V závislosti od celkového tlaku automaticky mení pocet otáčok. Je to obzvlášť dôležité, keď sa počas jeho prevádzky zmenia odpory, napr. znečistením zabudovaných fitrov, pripojením alebo odpojením sa spotrebiteľa a podobne. Napriek zmene počtu otáčok sa vyznačuje extrémne nízkymi hodnotami hluku.Pomocou regulátorov počtu otačok od firmy FISCHBACH sú motory v tvare kotúcovej kotvy od firmy FISCHBACH elektricky 100%-ne plynulo regulovateľné. V ľubovoľnom okamihu svojej prevázky pod menovitou hodnotou napätia nie je nutné menit' ich nastavenie. Ich vlastnosti zostávajú zachované, čím sa docieli požadovaný výkon, týkajúci sa tlaku a objemu.


Ventilátory Fischbach
Euroklíma, s.r.o.
J.C.Hronského 4, 831 02 Bratislava
www.fischbach.sk
E-mail: info@fischbach.sk
Telefon: 0220774449; 0910270187

Euroklíma, s.r.o. 2013 Copyright